Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 Other Design and Manufacture of Heater 2019-10-30 ~ 2022-10-29 Đã xác minh
BSCI BSCI TUV Rheinland BSCI 2019-04-01 ~ 2020-04-01 Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 CQC Design and Manufacture of heater for Export 2013-06-13 ~
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CB CB SGS 2014-12-23 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
GS GS SGS 2018-06-15 ~ 2023-06-15 Đã xác minh
CB CB SGS AHxy(x=16,18,24,30;y=CC,CCR,NCCR),SHxy(x=16,18,24,30;y=NMCR) 2018-06-15 ~ Đã xác minh
GS GS SGS AHxy(x=16,18,24,30;y=CC,CCR,NCCR) SHxy(x=16,18,24,30;y=NMCR) 2018-06-15 ~ 2023-06-15 Đã xác minh
GS GS SGS 2019-01-07 ~ 2024-01-07 Đã xác minh
ETL ETL Intertek 2019-04-09 ~ 2049-12-31 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này